Konflikt w Strefie Gazy

Tło konfliktu palestyńsko-izraelskiego jest bardzo złożone. Pierwotnych przyczyn konfliktu należy dopatrywać się w początkach współczesnego państwa Izraelskiego. Obecny obszary państwa Izrael przez ponad dwa tysiąclecia był zajmowany przez inne państwa a sami Żydzi przez wieki musieli utrzymywać własną kulturę bez własnych struktur państwowych, zamieszkując w państwach na całym świecie.

Organizacje żydowskie przez lata podejmowały starania o przywrócenie państwowości narodowi żydowskiemu. Po drugiej wojnie światowej na fali dekolonializmu nadarzyła się ku temu okazja – Mandat Palestyny, po rozpadzie Imperium Osmańskiego, zarządzane decyzją Ligi Narodów przez Wielką Brytanię został decyzją ONZ w roku 1947 podzielony na państwo arabskie i żydowskie. Na obszarze tym większość jednak stanowiła społeczność arabska. Powstanie państwa żydowskiego wywoływało w związku z tym wiele negatywnych uczuć.

W przeddzień wygaśnięcia mandatu brytyjskiego 5 państw arabskich wypowiedziało w związku z tym Izraelowi wojnę. Ponad roczny konflikt zbrojny przyniósł Izraelowi zwycięstwo. W związku z działaniami wojennymi ponad 700 000 Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia Palestyny. Pozostałe po nich nieruchomości były zajmowane przez imigrantów żydowskich.

Mimo zwycięstwa i utrzymania państwowości wygrana wojna nie oznaczała pełnego sukcesu. Stosunki ze wszystkimi sąsiednimi państwami Izraela pozostały zaostrzone. W 1949 roku Izrael został przyjęty do ONZ. Jednak konflikty z sąsiadami nie ustają na długo. W roku 1967 ościenne państwa doprowadziły do usunięcia z regionu wojsk pokojowych UNEF, skoncentrowało swoje wojska przy granicach Izraela, po czym zablokowało Izraelowi dostęp do Morza Czerwonego. Izrael przeprowadził w związku z tym wojnę prewencyjną, która ze względu na czas trwania, została nazwana wojną sześciodniową.

Wojna sześciodniowa pokazała przewagę organizacyjną wojsk Izraela nad siłami sąsiadów. W ciągu kilku dni wojska Izraelski zajęły cały obszar mandatu Palestyny, w tym także Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy oraz Wzgórza Golan. Zajęły także cały półwysep Synaj.

Po tym konflikcie duże znaczenie w walce o niepodległość Palestyńczyków zdobyły pozapaństwowe organizacje zbrojne, takie jak na przykład Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Organizacje te nie przebierają w środkach, nie stroniąc ad ataków terrorystycznych w Izraelu i izraelskim celom na świecie. Najgłośniejszą akcją poza granicami Izraela była jak dotąd masakra izraelskich sportowców na olimpiadzie w Monachium.